Patientföreträdare

Bcf. Misteln har fått en plats i Rcc som patientföreträdare Päivi Kirsilä, hon tar tacksamt
emot synpunkter kring vården via mail. paiviki92@hotmail.com


Rcc är regionalt cancercenter och vi tillhör Uppsala-Örebroregionen. www.cancercentrum.se/uppsala-orebro

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem