Patientföreträdare

BCF Västmanland innehar en plats i RCC med Päivi Kirsilä som patientföreträdare. Våra åsikter är viktiga och som patient eller närstående kan du göra din röst hörd via mig! Jag nås via mail! paiviki92@hotmail.com RCC står för regionalt cancercentrum, och vi är en del av Uppsala-Örebroregionen. Besök oss på www.cancercentrum.se/uppsala-orebro.

Som patient- eller närståenderepresentant kan man på många sätt bidra med patient- och närståendeperspektivet. Exempelvis kan man delta i arbetsgrupper med fokusområden som tagits fram av patient och närståenderådet. Arbeta med framtagande samt förändringar av information till patienter och anhöriga. Framföra synpunkter och delta i arbetet med det nationella vårdprogrammen för de olika diagnoserna samt rehabilitering. 

Patientföreträdare deltar också i vårdprocessgrupper, kontaktsjuksköterskegrupper m fl.

Patient- och närståendeengagemang äger rum på olika nivåer inom RCC:s verksamhet. Varje RCC har till exempel ett eget patient- och närståenderåd. Patienter och närstående deltar också i arbete med vårdprocesser, i nationella vårdprogramgrupper, i styrgrupper för kvalitetsregister samt i andra projekt- och arbetsgrupper.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem